Do'a Awal Tahun

Bacalah doa ini tiga kali saat
kita memasuki tanggal 1
Muharam. Bisa dilakukan
selepas maghrib atau pun
sesudahnya. Dengan doa ini
kita sebagai Mu'min memohon kepada Allah Swt.
agar dalam memasuki tahun
baru ini kita dapat
meningkatkan amal kebajikan
dan ketaqwaan. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Wa shallallaahu 'alaa
sayyidinaa Muhammadin wa
'alaa 'aalihi wa shahbihii wa
sallam.
Allaahumma antal-abadiyyul- qadiimul-awwalu, wa 'alaa
fadhlikal-'azhimi wujuudikal-
mu'awwali, wa haadza 'aamun
jadidun qad aqbala ilaina
nas'alukal 'ishmata fiihi
minasy-syaithaani wa auliyaa'ihi wa junuudihi
wal'auna 'alaa haadzihin-
nafsil-ammaarati bis-suu'i
wal-isytighaala bimaa
yuqarribuni
ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal- ikram yaa arhamar-raahimin,
wa sallallaahu 'alaa sayyidina
Muhammadin nabiyyil
ummiyyi wa 'alaa 'aalihi wa
shahbihii wa sallam
Artinya: Dengan menyebut nama Allah
Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang.
Semoga Allah senantiasa
melimpahkan rahmat dan
keselamatan kepada junjungan kami Nabi
Muhammad SAW, beserta
keluarga dan sahabatnya.
Ya Allah Engkaulah Yang
Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan
hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan
Kedermawanan-Mu tempat
bergantung.
Dan ini tahun baru benar-
benar telah datang. Kami
memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini
dari (godaan) setan, kekasih-
kekasihnya dan bala
tentaranya. Dan kami
memohon pertolongan untuk
mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada
kejahatan,agar kami sibuk
melakukan amal yang dapat
mendekatkan diri kami
kepada-Mu wahai Dzat yang
memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah
senantiasa melimpahkan
rahmat dan keselamatan
kepada junjungan kami Nabi
Muhammad SAW, Nabi yang
ummi dan ke atas para keluarga dan sahabatnya.