Mencari Kebahagiaan Dunia & Akhirat

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al Qashah ayat 77, yang artinya :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan akherat), dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan kamu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Oleh karena itu :

Pada yang BAIK, kita BERKAWAN
Pada yang LURUS kita BERJALAN
Pada yang HALAL kita MAKAN
Pada yang BENAR kita BERTAHAN
Pada yang HAK kita BERIMAN
Pada yang PATUT kita BERTEMAN

Pada yang BAIK kita MENDEKAT
Pada yang BETUL kita MERAPAT
Pada yang BERFAEDAH kita MELIHAT
Pada yang BERMANFAAT kita BERBUAT

Bersangka baik sesama insan
Berburuk sangka engkau jauhkan
Supaya hidupmu diberkahi Tuhan

Bersangka baik ingat selalu
Bersangka buruk hendaklah malu
Supaya hidupmu tidak berseteru

Hidup dengan berbaik sangka
Orang sayang, Tuhanpun suka
Hidup selamat, banyak mujurnya.